Atbildīga biznesa vēstneši

Mācību programma tava uzņēmuma ilgtspējai

5

dienas

11

lekcijas

8

metodes

15

lektori

2h

mentoru
atbalsts

Pieteikšanās 2024. gada rudens apmācību programmai

Jūs iegūsiet

Ieskatu nacionālajās un globālajās tendencēs korporatīvās sociālās atbildības (KSA) un ilgtspējas jomās (tiesību akti, pētījumi, u.c.)

Apgūsiet praktiski pielietojamas metodes ikdienas darbam, kā risināt korporatīvās atbildības un ilgtspējas izaicinājumus (vides, sociālos, pretkorupcijas, atklātības u.c.);

Satiksieties ar uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem, kas risina uzņēmuma atbildības un ilgtspējas izaicinājumus un dalās ar savu pieredzi;

Saņemsiet atbalstu ilgtspējīga biznesa iniciatīvas izstrādē.

Programmas tēmas un norises laiki

I diena

9:30-17:00

Vērtības

Personīgās vērtības un uzņēmuma vērtības
Praktiska nodarbība, kuras laikā, izmantojot analītiskās un spēļu metodes, tiek veidotas sakarības un saikne starp personīgajām vērtībām un uzņēmuma vērtībām. Izspēlē scenārijus, kā korporatīvās sociālās atbildības vērtības var vienkāršos veidos savievienot ar uzņēmuma vērtībām un tās integrēt ikdienas darbā. Papildināta ar labās prakses piemēriem.

Globālie riski un lokālie izaicinājumi

Ilgtspējas attīstības mērķi
Nodarbības laikā iepazīsities ar globālajiem ilgtspējas aspektiem. ANO Ilgtspējas attīstības mērķi ir starpvalstu vienošanās par mērķtiecīgu rīcību, lai risinātu globālos ekonomikas, sociālos un vides izaicinājumus, aicinātu valdības, privāto sektoru, NVO un iedzīvotājus uz lokālu rīcību. Prviātā sektora loma un ietekme uz procesiem kļūst ar vien lielāka.

Ilgtspējas koncepti

Ilgtspējas piramīdas būvēšana
Ilgtspējas piramīdas būvēšana ir metode, kas palīdz organizācijai izprast cēloņsakarības un ietekmes jomām/ procesiem, kas notiek sabiedrībā un apzinās savu lomu šo norišu pozitīvām vai negatīvām pārmaiņām. Šī metode kalpo par pamatu Ilgtspējas iniciatīvas projektu ideju radīšanai.

II diena

9:30-17:00

Bizness un cilvēktiesības

Bizness un cilvēktiesības piegādes ķēdēs
Risku novērtēšana un atbildīgas piegādes ķēdes veidošana. Kādēļ cilvēktiesību ievērošana ir būtiska biznesa sastāvdaļa, kā atpazīt potenciālos riskus. Metodes un rīki (stratēģiskie, auditi, līgumu pielikumi), lai novērstu šos riskus un labās prakses piemēri, lai iedvesmotos pārmaiņām organizācijā.

Dažādības vadība

Dažādības vadība komandā un tās veidošanā
Nodarbībā strādāsim ar populārākajiem stereotipiem, pēc kā vērtējam sevi un citus, analizēsim savus stereotipus, caur praktiskām metodēm un pieejām veltīsim laiku, lai atrastu efektīvākos veidus komandu veidošanai un personāla atlasei. Meklējam atbildes, kādas priekšrocības sniedz dažādība komandā uzņēmuma visaptverošo mērķu sasniegšanai.

Dažādības Harta
Latvijas Dažādības Harta ir organizāciju apņemšanās ieviest praktiskus risinājumus ne tikai personāla vadībā, bet citos procesos, piemēram, mārketingā, dizainā, pakalpojumos un produktos. Labās prakses piemēri un praktiski padomi.

Sociālā ietekme

Sociālās ietekmes mērīšana
Ieteikumi un metodes kā tiek mērīta uzņēmuma sociālā ietekme uz darbiniekiem, piegādātājiem, klientiem, sabiedrību un teritorijām, kurās uzņēmums atrodas, par pamatu ņemot tādus standartus kā GRI, SA 8000 u.c.

Bizness un sabiedrība

Sadarbība ar vietējo kopienu un ziedošanas kultūra
Apskatam dažādas prakses un pieejas kā uzņēmumam iespējams sadarboties ar sabiedrības kopienām, nodarboties ar labdarību un korporatīvo filantropiju, atbalstīt brīvprātīgo darbu un attīstīt ziedošanas politiku mērķa grupām, atbilstoši uzņēmuma mērķiem un stratēģijai.

III diena

9:30-17:00

Bizness un vide

Bizness un vide – vai sinerģija ir iespējama
Praktiskā nodarbība, kuras laikā tiek lauzti populārākie mīti par to cik zaļā valstī mēs dzīvojam, kā arī apskatītas jaunākās iespējas biznesam rast sinerģijas ar atbildību pret vidi un realizēt zaļo kurusu. Kā izvairīties no “greenwashing” un citām praksēm, kas rada viltus iespaidu par atbildību pret vidi.

Ietekmes uz vidi stratēģijas veidošana
Ar stratēģiskās spēles “CO2 neitralitātei” palīdzību dalībnieki apgūst dažādus scenārijus un taktikas, kā veidot vides politiku uzņēmumā un kā pieņemtie lēmumi ietekmē darbību un biznesa rādītājus ilgtermiņā.

Zaļmazgāšana

Kā nekļūdīties izvēloties atbildīgu pieeju vides jautājumiem, sākot no lampiņu nomaiņas līdz produkta iepakojumam un mārketinga aktivitātēm, informējot sabierību?

Biznesa ietekmes uz vidi mērīšana

Ieteikumi un metodes kā tiek mērīta uzņēmuma vai tā radītā produkta/ pakalpojuma ietekme uz vidi. Kā virzīties uz klimata neitralitāti un veikt CO2 emisiju aprēķinus uzņēmumam un produktam. Šajā nodarbībā runāsim arī par finansētāju prasībām attiecībā pret uzņēmumiem, saistībā ar ES Zaļo kursu, Taksonomijas prasībām, kā arī jauno pieeju – piešķirtā finansējuma ietekmes izvērtēšana attiecībā uz ESG (Swedbank).

Attālināta nodarbība

17:30-19:30

Iniciatīvas projekti

Praktiskā nodarbība, kurā detalizēti iziesim cauri ilgtspējas iniciatīvu projektu veidošanai. Tiksimies ar iepriekšējo programmu absolventiem, kuri dalīsies pieredzē kā savus iniciatīvas projektus ir realizējuši un ieviesuši darba ikdienā.

IV diena

9:30-17:00

Atbildīga piegādes ķēdes vadība

Atbildīga piegādes ķēde – dalīšanās ar vērtībām
Risku novērtēšana un atbildīgas piegādes ķēdes veidošana, prakstiski piemēri.

Bizness un ētika

Uzņēmuma vērtību, ētikas un kultūras iedzīvināšana darba ikdienā un procesos
Ar Ētikas dilemmu spēles palīdzību dalībnieki apgūst, kā izprast dilemmas un kur tās rodas, kā pieņemt sarežģītus un grūtus lēmumus ikdienas darbā un veidot veselīgu, atvērtu gaisotni kolektīvā.

Metode paredzēta uzņēmuma vērtību, ētikas, ilgtspējas  un kultūras iedzīvināšanai darba ikdienā, novērst negodīgu komercpraksi, kā arī risināt trauksmes celšanas jautājumus un novērst korupcijas riskus, kas būtiski ietekmē uzņēmuma tēlu, reputāciju un zīmola vērtību ilgtermiņā.

Pretkorupcija un korporatīvā pārvaldība

Uzņēmuma korporatīvās pārvaldības viens no aspektiem ir atklātība. Ko atklāt un ko neatklāt par uzņēmuma darbību? Pretkorupcijas principu iedzīvināšana uzņēmuma kultūrā – metodes un labā prakse.

V diena

9:30-17:00

Ietekmes puses

Nodarbībā tiek apskatītas vairākas metodes, kā tiek noteiktas ietekmes puses un izvērtēti sadarbības partneri, kādā veidā ar tām strādā vietējie un starptautiskie uzņēmumi, kā tiek noteikti mērķi, riski, organizēta sadarbība un mērīts progress.

Nefinanšu ziņošana un finanšu sektora prasības

Ilgtspējas tiesiskais ietvars – aktuālie tiesību akti par uzņēmumu ne-finanšu informācijas atklāšanu; ESG prasības; dažādas vadlīnijas, standarti un ziņošanas metodes; “taxonomy” un “Zaļais kurss” ietekme uz uzņēmumu finanšu pieejamību.

Ilgtspējas un atbildīga biznesa iniciatīvas projekta izstrāde un sadarbība ar mentoriem.

Divas nedēļas iniciatīvas sagatavošanai kopā ar mentoru (mentora sesija 2h)

VI diena

9:30-15:00

Iniciatīvas projektu prezentācijas un izlaidums.

0

Izvēlies sev atbilstošāko laiku!

Vairāk informācijas programmā

14. programma

Lektori

Agnese Alksne-Bensone 

CSR Latvia līdzdibinātāja, CSR un ilgtspējas eksperte

Uzzināt vairāk

Atbildīga biznesa vēstneši programmas idejas autore un  izveidotāja, korporatīvās atbildības un ilgtspējas eksperte, CSR Latvia līdzdibinātāja un valdes priekšsēdētāja, ilgtspējas stratēģiju izveides un ieviešanas konsultante. Aktīvi darbojas CSR Europe un Transparency International. Kopš 2007.gada korporatīvās atbildības un ilgtspējas apmācību vadītāja, izglītoti 1000 + dalībnieki.

Dzīves moto: pārmaiņas sākas no mums pašiem

Artūrs Jansons

CSR Latvia valdes loceklis, vides eksperts
Uzzināt vairāk

Vides ilgtspējas eksperts. 20+ gadu pieredze strādājot ar vides ilgtspējas un patērētāju paradumu maiņas jautājumiem. Darbojies Latvijas vides aizsardzības fonda un VARAM Vides konsultatīvajās padomēs. Vides ilgtspējas apmācību vadītājs un konkursu žūrijas loceklis.

Krista Griķe 

AryGames Latvia dibinātāja, CSR Latvia biedrs, organizāciju kultūras un ētikas eksperte
Uzzināt vairāk

Uzņēmēja, spēļu metožu dizainere. Profesionālā  pieredze 18+ gadu garumā veidojusies darbojoties mārketinga, komunikācijas, personāla vadības, attīstības un apmācību jomās.  Palīdz organizācijām veidot stipru iekšējo kultūru, iedzīvināt ētikas principus un vērtības ikdienas procesos pielietojot spēļu metodes. 

 

Dzīves moto: radīt cilvēkiem prieku. 

Dace Kavasa 

CSR Latvia biedrs, cilvēktiesību eksperte
Uzzināt vairāk
Profesionālajā darba pieredzē kā eksperte un konsultante darbojusies 20+ valstīs organizācijās un uzņēmumos palīdzot ieviest pārmaiņu procesus, lai veidotu ilgtermiņā pozitīvu ietekmi uz cilvēkiem, vidi un sabiedrību. Veicina izpratni par dažādības vadību un cilvēktiesībām. Pielieto gan  individuāālās, gan  grupu koučinga metodes.

Kaspars Zālītis 

Cilvēktiesību aktīvists

Edīte Kalniņa 

CSR Latvia biedrs, personālvadības eksperte
Uzzināt vairāk

10+ gadu pieredze personāla vadībā, veidojot iesaistītas, iekļaujošas komandas Latvijā un Baltijā un labākos darba devējus, pie kuriem kandidāti vēlas strādāt (GlaxoSmithKline, AbbVie, Narvesen, Valsts nekustamie īpašumi). Latvijas Psihologu biedrības padomes priekšsēdētāja.

Dzīves moto: Ars longa, vita brevis

Inese Vaivare 

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai direktore, ilgtspējīgas globālās attīstības eksperte

Arturs Evarts 

CSR Latvia valdes loceklis

Zaiga Pūce 

Biedrības “Ascendum” dibinātāja, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore. Organizāciju & institūciju pārvaldības eksperte
Uzzināt vairāk

Šobrīd vada Sabiedrības integrācijas fonda sekretariātu, kas ir valsts lielākais NVO un mediju atbalsta sniedzējs.  Vairāk nekā 15 gadus ir darbojusies nevalstiskajā sektorā, realizējot gan nacionāla līmeņa izglītības un kultūras projektus, gan pilsoniskās sabiedrības interešu aizstāvību. Bijusi padomes locekle Latvijas Pilsoniskajā aliansē un valdes locekle Laikmetīgās kultūras NVO asociācijā. Organizācijas pārvaldības pieredze veidojusies strādājot un sadarbojoties  ar valsts, un starptautiskiem uzņēmumiem. Personīgi interesē sakārtot un attīstīt atbalsta sniegšanas sistēmu nevalstiskajām organizācijām visdažādākajās jomās un piesaistīt atbalstu saliedētības veicināšanai.

Jānis Brizga

Zaļā brīvība vadītājs, vides eksperts

Evita Goša

Vides ilgtspējas eksperte

Inga Doveika

Pārvaldības un ilgtspējas eksperte

Absolventi

HP Safety Solutions
Latvijas Autoceļu uzturētājs
Baltic Block
Dižozols
Latvijas loto
Dižozols

Absolventu atsauksmes

Sanda Vārpa

Vides un korporatīvās ilgtspējas speciāliste, Latvijas Mobilais telefons, ABV 6. programmas absolvente

Lasīt atsauksmi

“Atbildīga biznesa vēstneši” programma iezīmē uzņēmējdarbības plašo ietekmes loku un mūsdienu realitāti, kurā nepieciešamas uz ilgtspējīgu izaugsmi vērstas pārmaiņas. Lieliem un inovatīviem uzņēmumiem ir potenciāls būt par līderiem jaunu biznesa modeļu izveidē, un šī programma skaidri parāda, ka korporatīvās sociālās atbildības principu ievērošana ir viens no veiksmīgas uzņēmuma darbības priekšnoteikumiem.

Marika Ģederte

Uzņēmēja un mentore, Valdes priekšsēdētāja, Starptautiskā kosmetoloģijas koledža, ABV 1.programmas absolvente

Lasīt atsauksmi

Kad es uzsāku 25 gadus atpakaļ uzņēmējdarbību, neviens ar saviem mērķiem un plāniem nedalījās. Vēl jo vairāk, pat slēpa, kas ir īstais patiesā labuma guvējs uzņēmumā. Uzņēmēju ikdienas ceļš bija kā “driftēšana” bez noteikta mērķa, neizvirzot nekādus ilgtermiņa mērķus. Viss bija orientēts uz ātru naudu. Bet viss sāka mainīties, ienākot starptautiskajam biznesam. Arī es pirmo reizi “Atbildīga biznesa vēstneši” programmā uzzināju par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, par iekļaušanu un dažādību, par korupcijas novēršanu, piegādes ķēdēm, moderno verdzību. Un kopš tā laika mana uzņēmējdarbība ir ieguvusi jēgu, ne tikai izstrādājot savu ilgtermiņa stratēģiju un definējot uzņēmuma vērtības, bet arī uzņēmuma politikas, kas ievēro ētikas prakses. KSA nav tikai uzņēmējdarbības tendence, šobrīd tā ir kļuvusi par ikdienu ne tikai mūsu darbiniekiem, bet arī klientiem, kuri vēlas tērēt naudu par produktiem un zīmoliem, kuru vērtības un darbības atbilst viņu personīgajiem uzskatiem.

Linda Šedlere

Valdes locekle, Schwenk Latvija, ABV 3. programmas absolvente

Lasīt atsauksmi

“Atbildīga biznesa vēstneši” programmā no Schwenk Latvija piedalījāmies vairāki darbinieki, kas mums deva iespēju no dažādiem uzņēmuma darbības aspektiem paskatīties no malas uz tava uzņēmuma ilgtspēju un korporatīvo sociālo atbildību. Programmā sastaptie lektori un dalībnieki deva pārliecību savu pieredzi un praksi nest plašāk sabiedrībā, piemēram, aizsākot darba drošības iniciatīvu “Misija 0” un turpinot “Trauksmes celšanas” darba kultūras virzību plašāk kopā ar sadarbības partneriem.

Lineta Mikša

Komunikācijas direktore, Orkla Latvija, ABV 2. programmas absolvente
Lasīt atsauksmi

“Atbildīga biznesa vēstneši” programma iezīmē uzņēmējdarbības plašo ietekmes loku un mūsdienu realitāti, kurā nepieciešamas uz ilgtspējīgu izaugsmi vērstas pārmaiņas. Lieliem un inovatīviem uzņēmumiem ir potenciāls būt par līderiem jaunu biznesa modeļu izveidē, un šī programma skaidri parāda, ka korporatīvās sociālās atbildības principu ievērošana ir viens no veiksmīgas uzņēmuma darbības priekšnoteikumiem.

Gints Mjors

Sporta klubu īpašnieks, ABV 6. programmas absolvents

Lasīt atsauksmi

“Atbildīga biznesa vēstneši” programma sniedz unikālu iespēju apstāties un paskatīties uz organizācijās notiekošajiem procesiem no ilgtermiņa skatījuma, skatoties uz tiem caur korporatīvās sociālās atbildības prizmu, iestrādājot un iedzīvinot būtiskās kompetences, sadarbības, atbildības un līderības vērtības organizāciju stratēģijās, kas vienlīdz svarīgi ir gan publiskā, gan nevalstiskā, gan privātā sektora subjektiem to darbībā un savstarpējā mijiedarbībā. Šī programma dod priekšrocību iespēju uzņēmumiem palielināt savu ietekmi gan globāli, gan lokāli ilgtermiņa perspektīvā.

Alise Vilka

Atea biznesa pakalpojumu centra un BPO ģenerāldirektore, ABV 4. programmas absolvente
Lasīt atsauksmi

“Atbildīga biznesa vēstneši” programma ļauj paplašināt un padziļināt zināšanas ilgtspējas jomā, satikt līdzīgi domājošos – gan personības, gan uzņēmumus, kopā smelties un radīt gan pieredzi, gan jaunas idejas, un dod fantastisku iespēju izstrādāt pašam savu ilgtspējas iniciatīvu pieredzējušu mentoru pavadībā.

Dzintra Atstāja

Dr.oec., Banku augstskolas profesore, Ilgtspējas un efektivitātes laboratorijas vadītāja,
Latvijas zinātnes padomes Sociālo zinātņu ekspertu komisijas eksperte, ABV 1. programmas absolvente
Lasīt atsauksmi

Nākotni mēs veidojam šodien, bet Ilgtspējas pamats ir savstarpēja cieņa un atbildīga rīcība. ABV programma veido kopienu starpdisciplinārai sadarbībai, lai globālā vidē uzņēmumi varētu izvēlēties sev piemērotākos risinājumus. Profesionālas konsultācijas, draudzīgs atbalsts, konstruktīva kritika un perfekts rezultāts.

Programma ir saņēmusi Eiropas Komisijas balvu kategorijā  “Responsible and Inclusive Entrepreneurship 2019” kā inovatīvākā atbildīgas uzņēmejdarbības veicināšanas iniciatīva.

Dalības maksa

Dalības maksa EUR 980,00

Piesakoties 3 un vairākiem dalībniekiem no viena uzņēmuma piemērojama 10% atlaide

Pievienojies atbildīga biznesa vēstnešiem!

Sadarbības partneri un atbalstītāji

Organizē:

Informatīvi atbalsta:

Norises vieta

Rīga, Alberta iela 13., 6.stāvs. Pasākums plānots klātienē, ievērojot valstī pastāvošos epidemioloģiskos ierobežojumus, vai arī attālināti platformā “Zoom”.

Sazinies ar mums

agnese@ksalatvija.lv

Rekvizīti

Biedrība “Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma”
Reģ. nr. 40008204638
Bankas konts: LV10HABA0551038055071
Banka: A/S Swedbank
Adrese: Ūnijas iela 68/2-29, Rīga, LV-1084