10. programmas tēmas un norises laiki

15. septembrisI diena

9:30-17:00

Vērtības

Personīgās vērtības un uzņēmuma vērtības Praktiska nodarbība, kuras laikā, izmantojot analītiskās un spēļu metodes, tiek veidotas sakarības un saikne starp personīgajām vērtībām un uzņēmuma vērtībām. Izspēlē scenārijus, kā korporatīvās sociālās atbildības vērtības var vienkāršos veidos savievienot ar uzņēmuma vērtībām un tās integrēt ikdienas darbā. Papildināta ar labās prakses piemēriem.

Globālie riski un lokālie izaicinājumi

Ilgtspējas attīstības mērķi Nodarbības laikā iepazīsities ar globālajiem ilgtspējas aspektiem. ANO Ilgtspējas attīstības mērķi ir starpvalstu vienošanās par mērķtiecīgu rīcību, lai risinātu globālos ekonomikas, sociālos un vides izaicinājumus, aicinātu valdības, privāto sektoru, NVO un iedzīvotājus uz lokālu rīcību. Prviātā sektora loma un ietekme uz procesiem kļūst ar vien lielāka.

Ilgtspējas koncepti

Ilgtspējas piramīdas būvēšana Ilgtspējas piramīdas būvēšana ir metode, kas palīdz organizācijai izprast cēloņsakarības un ietekmes jomām/ procesiem, kas notiek sabiedrībā un apzinās savu lomu šo norišu pozitīvām vai negatīvām pārmaiņām. Šī metode kalpo par pamatu Ilgtspējas iniciatīvas projektu ideju radīšanai.

29. septembrisII diena

9:30-17:00

Bizness un cilvēktiesības

Bizness un cilvēktiesības piegādes ķēdēs Risku novērtēšana un atbildīgas piegādes ķēdes veidošana. Kādēļ cilvēktiesību ievērošana ir būtiska biznesa sastāvdaļa, kā atpazīt potenciālos riskus. Metodes un rīki (stratēģiskie, auditi, līgumu pielikumi), lai novērstu šos riskus un labās prakses piemēri, lai iedvesmotos pārmaiņām organizācijā.

Dažādības vadība

Dažādības vadība komandā un tās veidošanā Nodarbībā strādāsim ar populārākajiem stereotipiem, pēc kā vērtējam sevi un citus, analizēsim savus stereotipus, caur praktiskām metodēm un pieejām veltīsim laiku, lai atrastu efektīvākos veidus komandu veidošanai un personāla atlasei. Meklējam atbildes, kādas priekšrocības sniedz dažādība komandā uzņēmuma visaptverošo mērķu sasniegšanai. Dažādības Harta Latvijas Dažādības Harta ir organizāciju apņemšanās ieviest praktiskus risinājumus ne tikai personāla vadībā, bet citos procesos, piemēram, mārketingā, dizainā, pakalpojumos un produktos. Labās prakses piemēri un praktiski padomi.

Sociālā ietekme

Sociālās ietekmes mērīšana Ieteikumi un metodes kā tiek mērīta uzņēmuma sociālā ietekme uz darbiniekiem, piegādātājiem, klientiem, sabiedrību un teritorijām, kurās uzņēmums atrodas, par pamatu ņemot tādus standartus kā GRI, SA 8000 u.c.

Bizness un sabiedrība

Sadarbība ar vietējo kopienu un ziedošanas kultūra Apskatam dažādas prakses un pieejas kā uzņēmumam iespējams sadarboties ar sabiedrības kopienām, nodarboties ar labdarību un korporatīvo filantropiju, atbalstīt brīvprātīgo darbu un attīstīt ziedošanas politiku mērķa grupām, atbilstoši uzņēmuma mērķiem un stratēģijai.

6. oktobrisIII diena

9:30-17:00

Bizness un vide

Bizness un vide – vai sinerģija ir iespējama Praktiskā nodarbība, kuras laikā tiek lauzti populārākie mīti par to cik zaļā valstī mēs dzīvojam, kā arī apskatītas jaunākās iespējas biznesam rast sinerģijas ar atbildību pret vidi un realizēt zaļo kurusu. Kā izvairīties no “greenwashing” un citām praksēm, kas rada viltus iespaidu par atbildību pret vidi. Ietekmes uz vidi stratēģijas veidošana Ar stratēģiskās spēles “CO2 neitralitātei” palīdzību dalībnieki apgūst dažādus scenārijus un taktikas, kā veidot vides politiku uzņēmumā un kā pieņemtie lēmumi ietekmē darbību un biznesa rādītājus ilgtermiņā.

Zaļmazgāšana

Kā nekļūdīties izvēloties atbildīgu pieeju vides jautājumiem, sākot no lampiņu nomaiņas līdz produkta iepakojumam un mārketinga aktivitātēm, informējot sabierību?

Biznesa ietekmes uz vidi mērīšana

Ieteikumi un metodes kā tiek mērīta uzņēmuma vai tā radītā produkta/ pakalpojuma ietekme uz vidi. Kā virzīties uz klimata neitralitāti un veikt CO2 emisiju aprēķinus uzņēmumam un produktam. Šajā nodarbībā runāsim arī par finansētāju prasībām attiecībā pret uzņēmumiem, saistībā ar ES Zaļo kursu, Taksonomijas prasībām, kā arī jauno pieeju – piešķirtā finansējuma ietekmes izvērtēšana attiecībā uz ESG (Swedbank).

13. oktobrisattālināta nodarbība

17:30-19:30

Iniciatīvas projekti

Praktiskā nodarbība, kurā detalizēti iziesim cauri ilgtspējas iniciatīvu projektu veidošanai. Tiksimies ar iepriekšējo programmu absolventiem, kuri dalīsies pieredzē kā savus iniciatīvas projektus ir realizējuši un ieviesuši darba ikdienā.

20. oktobrisIV diena

9:30-17:00

Atbildīga piegādes ķēdes vadība

Atbildīga piegādes ķēde – dalīšanās ar vērtībām Risku novērtēšana un atbildīgas piegādes ķēdes veidošana, prakstiski piemēri.

Bizness un ētika

Uzņēmuma vērtību, ētikas un kultūras iedzīvināšana darba ikdienā un procesos Ar Ētikas dilemmu spēles palīdzību dalībnieki apgūst, kā izprast dilemmas un kur tās rodas, kā pieņemt sarežģītus un grūtus lēmumus ikdienas darbā un veidot veselīgu, atvērtu gaisotni kolektīvā. Metode paredzēta uzņēmuma vērtību, ētikas, ilgtspējas  un kultūras iedzīvināšanai darba ikdienā, novērst negodīgu komercpraksi, kā arī risināt trauksmes celšanas jautājumus un novērst korupcijas riskus, kas būtiski ietekmē uzņēmuma tēlu, reputāciju un zīmola vērtību ilgtermiņā.

Pretkorupcija un korporatīvā pārvaldība

Uzņēmuma korporatīvās pārvaldības viens no aspektiem ir atklātība. Ko atklāt un ko neatklāt par uzņēmuma darbību? Pretkorupcijas principu iedzīvināšana uzņēmuma kultūrā – metodes un labā prakse.

3. novembrisV diena

9:30-17:00

Ietekmes puses

Nodarbībā tiek apskatītas vairākas metodes, kā tiek noteiktas ietekmes puses un izvērtēti sadarbības partneri, kādā veidā ar tām strādā vietējie un starptautiskie uzņēmumi, kā tiek noteikti mērķi, riski, organizēta sadarbība un mērīts progress.

Nefinanšu ziņošana un finanšu sektora prasības

Ilgtspējas tiesiskais ietvars – aktuālie tiesību akti par uzņēmumu ne-finanšu informācijas atklāšanu; ESG prasības; dažādas vadlīnijas, standarti un ziņošanas metodes; “taxonomy” un “Zaļais kurss” ietekme uz uzņēmumu finanšu pieejamību.

3. novembris – 17. novembris

Ilgtspējas un atbildīga biznesa iniciatīvas projekta izstrāde un sadarbība ar mentoriem.

17. novembrisVI diena

9:30-15:00
Iniciatīvas projektu prezentācijas un izlaidums.
1